žemdirbių, miško savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programa


žemdirbių, miško savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programa
žemdirbių, miško savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programa statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nuosekliai išdėstomi teoriniai ir praktiniai mokymo dalykai, reikalingi tam tikroms žemdirbių, miško savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų profesinėms žinioms įgyti. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387669&p_query=&p_tr2= šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 3D-1035 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-132 ,,Dėl žemdirbių, miškų savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo ir žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 241 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7220)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo kursai — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Žemės ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims mokymo institucijos organizuojami žemės ir miškų ūkio srities kursai pagal Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)